Thứ Năm, 13 tháng 2, 2014

Báo cáo thường niên năm 2013 của Viglacera Hạ Long

Năm 2013, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, các mặt hoạt động được duy trì ổn định, đời sống người lao động được đảm bảo và thu nhập tăng. Các thông tin được nêu đầy đủ trong bản Báo cáo thường niên năm 2013 của Công ty, Quý cổ đông, Quý khách hàng, các nhà đầu tư có thể xem thêm bản báo cáo dưới đây để biết thêm chi tiết.

Báo cáo thường niên 2013 VHL

Liên Hệ Chúng Tôi