Thứ Năm, 24 tháng 7, 2014

Kích thước ngói Hạ Long

Kích thước các loại ngói Hạ Long mà kho Tăng Bình Dương (Quận 12. TPHCM, gần ngã 4 An Sương) phân phối:

ngoi 22 ha long
Mái  nhà sử dụng ngói lợp Viglacera Hạ Long
KÍCH THƯỚC NGÓI 22 HẠ LONG
Kích thước (mm): 340x200x13
Số lượng sử dụng (v/m2): 22
Khoảng cách giữa 2 cầu phong là 50 cm
Khoảng các giữa 2 hàng litô là 267mm

KÍCH THƯỚC NGÓI VẢY CÁ TO HẠ LONG
Kích thước (mm): 260x260x12
Số lượng sử dụng (v/m2): 65
Khoảng cách giữa 2 cầu phong là 9~10 cm
Khoảng các giữa 2 hàng litô là 7~8 cm

KÍCH THƯỚC NGÓI MŨI HÀI NHỎ HẠ LONG
Kích thước (mm): 150x150x11
Số lượng sử dụng (v/m2): 85
Khoảng cách dán trung bình giữa các hàng là 7 cm

KÍCH THƯỚC NGÓI MŨI HÀI TO HẠ LONG
Kích thước (mm): 270x200x15
Số lượng sử dụng (v/m2): 40
Khoảng cách giữa 2 cầu phong là 9~10 cm
Khoảng các giữa 2 hàng litô là 10~11 cm

KÍCH THƯỚC NGÓI CON SÒ HẠ LONG
Kích thước (mm): 250x150x12
Số lượng sử dụng (v/m2): 65
Khoảng cách dán trung bình giữa các hàng là 8 cm

KÍCH THƯỚC NGÓI CHỮ S HẠ LONG
Kích thước (mm): 280x220x13
Số lượng sử dụng (v/m2): 30

Liên Hệ Chúng Tôi