Thứ Năm, 19 tháng 3, 2015

Cách lợp ngói con sò Hạ Long

Ngói con sò còn gói nhiều tên gọi tương tự như ngói sò, ngói mũi sò, ngói vỏ sò, hoặc ngói sò 250.

Kích thước mm): 250x150x12
Khối lượng (kg): 1,0
Tải trọng uốn gãy (daN): 35
Độ xuyên nước (phút): ≤ 120
Độ hút nước (%): 6÷8

Ngói con sò là ngói dán trên hệ kèo đã lợp sẵn ngói chiếu (ngói màn chữ thọ), hoặc ngói dán trên mái đúc bê tông. Nếu bạn lợp ngói con sò trên mái lợp ngói màn chữ thọ (ngói chiếu, thì có thểm tham khảo trước hướng dẫn lợp ngói chiếu.

huong dan cach lop ngoi con so


Hướng dẫn cách lợp ngói mũi sò:

Bước 1: 
- Đặt hàng đầu tiên từ dưới lên (hàng tàu) với độ dốc 150 đến 200. Phần mũi đua ra ngoài bằng 1/3 chiều dài viên ngói.
- Đặt 2 viên ở 2 đầu hồi dùng dây căng tạo đường thẳng.
- Dùng vữa ximăng trát mặt dưới viên ngói và dán lên mái.

Bước 2:
- Phân luống và lợp theo luống, mỗi luống có chiều rộng khoảng 1,5m.
- Dùng dây căng thẳng từ trên đỉnh mái xuống để tạo luống

Bước 3:
- Dùng vữa ximăng trát mặt dưới viên ngói và dán lên mái.
- Dùng vữa ximăng trát lên lớp ngói màn, dùng bay xây gạt mỏng tạo thành mặt phẳng theo chiều nghiêng của mái, có chiều dầy lớp vữa đủ để bám không bị tràn lên mặt viên ngói.

Bước 4:
- Dán hàng ngói tiếp theo: Đặt 2 viên ở 2 đầu hồi điều chỉnh sao cho mũi hàng sau cách hàng trước khoảng 8cm
- Dùng dây căng ở 2 đầu mũi tạo thành đường thẳng
- Trát vữa đến đâu dán ngói đến đó, đặt viên ngói chính xác theo đường thẳng dây căng, mũi viên ngói hàng sau nằm ở vị trí giữa 2 viên của hàng trước.

Bước 5:
- Thực hiện dán các hàng tiếp theo tương tự đến hết luống
và kéo thẳng lên đỉnh mái. Lợp hết luống này mới đến luống
khác và đến khi kín mái.

Bước 6:
- Vị trí giữa 2 luống phải đưa viên ngói vào giữa khe hở của 2 hàng so le.
- Các vị trí đầu hồi và phần nóc được dán kín bằng cách cắt viên ngói theo đúng vị trí khuyết.
- Úp nóc bằng ngói nóc 360.

- Bó bò bằng ngói nóc 360 hoặc ngói nóc tiểu hoặc xây bằng gạch.

Lưu ý:
Có thể dán ngói vỏ sò 250 trên lớp ngói màn hoặc dán trên mái bê tông.
- Nếu dán trên lớp ngói màn thì lớp ngói màn phải lợp trước, lợp ngói màn đến đâu dán ngói con sò 250 đến đó.
- Nếu dán trên mái bê tông thì lớp bê tông phải đủ tuổi đông kết mới tiến hành dán ngói.

Yêu cầu kỹ thuật
- Ngói gắn chặt trên mái không bị xô lệch..
- Mái lợp phải thẳng, phẳng theo độ dốc, các đầu mũi viên ngói nằm trên 1 đường thẳng.

Liên Hệ Chúng Tôi