Thứ Bảy, 24 tháng 10, 2015

Viglacera Hạ Long thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất

Thực hiện kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2015 của Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Viglacera Hạ Long tổ chức, các đơn vị trực thuộc trong Công ty đã triển khai phương án thi đua ở các đơn vị mình và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ:

- Hằng tháng các đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của Công ty giao góp phần vào thực hiện nhiệm vụ sản xuát của toàn Công ty trong 9 tháng đầu năm với doanh thu đạt 892,5 tỷ đồng đồng bằng 76% so với kế hoạch, lợi nhuận đạt 92,75 tỷ đồng.

Thi đua sản xuất tại Công ty Viglacera Hạ Long


- Chất lượng sản phẩm luôn được các nhà máy duy trì ổn định, đặc biệt nhà máy gạch Tiêu Giao đã cải tiến công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm ngói 22 viên/m2 từ 62%-63% lên 67%-68% làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

- Công tác sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được quan tâm. Trong 6 tháng đầu năm 2015, toàn Công ty đã có 28 đề tài sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng trong sản xuất trong đó: Nhà máy gạch Tiêu Giao 9 sáng kiến; Nhà máy gạch Cotto Giếng Đáy 12 sáng kiến; Nhà máy gạch Hoành Bồ 7 sáng kiến các đề tài sáng kiến đã làm lợi cho Công ty hàng tỷ đồng.

- Các phong trào thi đua trong lao động sản xuất được tổ chức có hiệu quả mang lại lợi ích thiết thực cho sản xuất kinh doanh, thể hiện qua một số phong trào điển hình của Nhà máy gạch Tiêu Giao, Nhà máy gạch Hoành Bồ, Xí nghiệp Dịch vụ đời sống như: phong trào thi vận hành xe nâng giỏi, phong trào thi đua tự quản khu tập thể nhà máy, phong trào thi đua thực hiên công tác ATVSLĐ-PCCN và giữ gìn nhà máy xanh sạch đẹp; phong trào thi đua ca máy hiệu suất – chất lượng ngói 22 viên/m2, phong trào thi đua thợ giỏi tổ tạo hình phôi, phong trào thi tay nghề giỏi thợ sửa chữa khuôn mẫu; phong trào thi nấu ăn sáng.


Thi đua sản xuất tại Công ty Viglacera Hạ Long

- Công tác đời sống của người lao động luôn quan tâm như: nâng cao chất lượng cơm ca, phát động các phong trào thể thao văn hóa văn nghệ, tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn.

- Ban Chấp hành Công đoàn hàng tháng tổ chức xuống hiện trường để chấm điểm đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động, chấm điểm đánh giá chất lượng cơm ca, kiểm tra chất lượng thực phẩm, kiểm tra công tác khám chữa bệnh và cấp thuốc cho người lao động…

Liên Hệ Chúng Tôi