Thứ Ba, 12 tháng 4, 2016

Viglacera Hạ Long chuyển đổi nung đốt 100% ngói

Ngày 17/02/2016, Công ty CP Viglacera Hạ Long đã tổ chức khánh thành dự án chuyển đổi nung đốt 100% ngói tại Nhà máy Gạch Hoành Bồ. Đây là bước đi tích cực của Hạ Long, đơn vị anh cả của nhóm gạch ngói, đất sét nung với định hướng chỉ đạo của TCty là giảm tối đa tiêu hao tài nguyên đất, nhiên liệu dẫn đến giảm lượng khí thải ra môi trường khi chuyển đổi sang sản xuất các sản phẩm mỏng, hiệu quả kinh tế cao. Danh mục sản phẩm chủ yếu của Gạch Ngói Hạ Long bao gồm: gạch tàu, ngói vảy cá, ngói 22 viên, ngói mũi hài, gạch tam cấp, ngói vỏ sò, gạch thẻ 6x24...


Nung ngói Hạ Long

Dự án là một chương trình đầu tư trọng điểm cải tạo công nghệ sản xuất để nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao giá trị sản xuất của công ty, đồng thời mở ra hướng phát triển mới đột phá về công nghệ để giữ vững vị thế của Công ty trên thị trường hiện nay.

Dự án chuyển đổi 100% tại Nhà máy gạch Hoành Bồ có quy mô công suất đạt 26 triệu viên/năm với chất lượng sản phẩm tỷ lệ thu hồi AB/mộc ≥95%, tỷ lệ A1/AB≥67%.

Với dự án này Viglacera Hạ Long đã bước đầu giải quyết được 3 vấn đề: Thứ nhất là vấn đề môi trường do chuyển sang sản xuất những sản phẩm mỏng, gián tiếp giảm tối đa tiêu hao tài nguyên thiên nhiên tương ứng với việc giảm tiêu hao nhiên liệu và giảm khí thải ra môi trường; Vấn đề thứ hai là cải tiến công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm và vấn đề thứ ba là nâng cao năng suất lao động.

Liên Hệ Chúng Tôi